بی آیـیــــنه گی

" سال ها می گذرد

حادثه ها می آید "

و نســـیم ســـحری باز مرا می نازد

کوچــه باغـــم دلتـــنگ . . .

و فلـــک در پی این گشـــتاورد

به غــرور

مســـت از بی رحمی

تاج شــاهی به ســرش می بنــهد!

 

مردمان را بنِگر!

ساده اما بی شـــرم

به غروب خورشــید

آنچنان می نگرند، کز پسَـــش نور، تجلّی یابد!

وه چه خوش نیــــما گفت:

« غم این خفته ی چند

خواب در چشـــم ترم می شکند »

من و این شب به ســـحر بیداری

به کجـــا می برَدَم؟!

غم این عصـــر شـــرنگ

با من ســـوخته دل

چه می خواهد کرد؟!

من از این دانســـتم که چرا می رنجـــم!


از ســکوتی که در آن خلوت شب،

کاج فریـــاد نمـــود . . .

وز هیـــاهـــوی درون پوچی که

بوف از عمـــق درختــان می کرد

از شبیـــخون دروغ

از شبیـــخون جنون

از زلالیّ همـــان فوّاره، که دگـــر زندانیست . . .

نیز از بغض گلوخفـــته ی بلبــل که کنارش گل نیست . . .

از چرا گاه عـــدم!

از پریشـــانی حُســـنِ یوسف

که دگر تــاب ندارد که بماند در کُـــنـــج . . .

من از این دانســـتم که چرا می رنجـــم!

 

از نگاه زن پیــــر که در آن گوشـــه ی عُزلت،

ز تمنّــــای محبّــــت خسته ست . . .

از سیاهیّ سر و صــــورت آن دختــر کبریت فروش

در ســـر چاررهِ بی فصلی!

از بلنـــدایِ خیــــالِ پســـرِ پادویِ عشـــــق

که چو مجنونِ قرون

آن نجیــب اسبِ سراپا تـــــگِ احســاسش را

بی مــلـــول از خطر حادثه ها

می بتـــازید ولی مقــصـــد او ناپیــدا . . . !

از طنیــن نمکیــن نمکــی در کوچــه

که صــدا می زد هـــــای . . .

نمکــم را بخرید . . .

من از این دانســـتم که چرا می رنجـــم!


روزگار

کمــر همّــــت بر رنجش شمـــشادِ حقایق بسته ست

سبــبــش نیـــز، همان ریشــه ی او در خاک است . . .

" محمد حامد "

 

/ 83 نظر / 35 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد بذلي

اگر به دنبال آرامش در زندگي هستيد هميشه و در هر حالي، خدا را فراموش نكنيد. همانا نام و ياد خدا آرام بخش دلهاست.

ذکریا

میگن خدا وقتی میخواد بزرگی آدمها رو اندازه بگیره متر رو به جای قدشون دور قلبشون می گیره تقدیم به شما که قلبتون بزرگتر از قدتونه ایام به کام [گل]

ستاره

خدای خوب من... همیشه خجالت کشیده ام که بگویم ... بی هوای تو نفس کشیدن چقدر سخت است ... ومیبینم باز هم هوایم را داری...!! [گل][گل][گل]

نسیم

سلام.زیارتتون قبول. بسی حض بردم از خوندن شعرتون. زیبا و پر محتوا بود... و اگر اشتباه نکنم در عمقش مقداری آگاهی نه چندان دور نهفته...[هورا]

tina

مریضم . . . چشمهایم درد می کند . . . تب دارم . . . اینهمه صغری کبری چیدن نمیخواهد تو نیستی دارم می میرم !

سعیده

ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼ ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ ! ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍ ﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ ... ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم

baran

قلم زیبایی دارید...[دست]