کبــــوتــرانه

         ســفــری در پیـــش است

                         حضــرت عــشــق مرا می طلبد

                                                       بر لــــبـــم یا ثــامــن . . .

                                                                           بر لـــبـــم یا ضــــامـــن . . .

 

/ 0 نظر / 36 بازدید