# شعر_من

تــمـنـــــّــــــا

هـوا سـرد اسـت و آهنــگین              مــن و ایـن قصّــه غمــــگین مــرا بـا خـــود رهــــا کـردی!               رهــایـی مــمــــلو از تلقـین کجــــا تنــــــها روم ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 10 بازدید

دلارام

آرامشی عجیب                 بر بیکرانه های دل، موج می زند                              با صخره های سخت، سخت درگیر می شود                                                 و ابرهای تیره ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 5 بازدید