# شعر_من

صــبـورم . . .

تــو حــکـمـران غـــزلــواژه هـای فــردایـی                    فسـونگری که نداری جز عشق سـودایی صبـورم از سـر صبرم سپید گشته سـرم                    سـرم فــدای ســهی ... ادامه مطلب
/ 90 نظر / 24 بازدید

تــمـنـــــّــــــا

هـوا سـرد اسـت و آهنــگین              مــن و ایـن قصّــه غمــــگین مــرا بـا خـــود رهــــا کـردی!               رهــایـی مــمــــلو از تلقـین کجــــا تنــــــها روم ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 35 بازدید

دلارام

آرامشی عجیب                 بر بیکرانه های دل، موج می زند                              با صخره های سخت، سخت درگیر می شود                                                 و ابرهای تیره ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 24 بازدید